privacy policy

Privacy policy voor B van Duin, eigenaar van www.bvanduin.nl

Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.bvanduin.nl is een belangrijke taak, uitgevoerd door B(ernard) van Duin. Daarom wordt in de privacy policy beschreven welke informatie verzameld worden en hoe deze informatie wordt gebruikt.

Toestemming

Door de informatie en de diensten op www.bvanduin.nl te gebruiken, gaat u akkoord met deze privacy policy en de voorwaarden die hierin zijn opgenomen.

Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van www.bvanduin.nl kunt u contact opnemen via e-mail; info@bvanduin.nl

Monitoren gedrag bezoeker

www.bvanduin.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die, via cookies, worden geregistreerd, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Gebruik van cookies

www.bvanduin.nl plaatst cookies bij bezoekers om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op de website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser. Disclaimer voor www.bvanduin.nl Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.bvanduin.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Bernard van Duin. In deze disclaimer geef ik aan onder welk voorbehoud de informatie op de website wordt aangeboden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van

B. van Duin is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij B. van Duin . Geen garantie op juistheid Indien van toepassing: B. van Duin streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kan B. van Duin daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie die op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Bernard behoudt zich het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. B. van Duin aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op de website staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.bvanduin.nl op deze pagina.